Rendelési feltételek

ÜZLETI SZABÁLYZAT

Rendelés, postázás és házhoz szállítás

A rendelés interneten, postai úton és telefonon egyaránt lebonyolítható!

Minden esetben szükséges: név, postai cím és telefonszám.

Kisebb megrendeléseknél a postázás előre leegyeztetett futár szolgálattal, vagy postázással, fizetés tekintetében előreutalással történik!

Minden megrendelésnél a vételár 100%-át előre utalással kell teljesíteni a Diamond Darmos Bt. számla számára, ennek megtörténte után kezdődik a megrendelt termék elkészítése.

Személyesen, előzetes egyeztetés után a következő cím alatt vehető át a kész termék:
2364 Ócsa   Bem József utca 6.
Továbbá a kis és közepes méretű termékeket külön kérésre 500 Ft beszállítási költség felszámolásával az alábbi címen is át lehet venni személyesen:
1074 Budapest, Csengery utca 26.

Általános szállítási és fizetési feltételek

Az alábbiakban részletezett általános szállítási és fizetési feltételek a Diamond Darmos Bt. - továbbiakban Szállító - valamennyi ajánlatára, eladására vonatkoznak, hacsak a Szállító írásban határozottan bele nem egyezett e feltételektől való eltérésbe. A Megrendelő bármely általános feltétele csak akkor alkalmazható, ha az nem tér el a Szállító általános szállítási és fizetési feltételeitől. Ezen túlmenően a Megrendelő bármely általános feltétele csak akkor vehető igénybe, ha a Szállító e feltételeket írásban kifejezetten elfogadta. Szóbeli, telefonon vagy telefax útján közölt megrendelések, vagy ily módon létrehozott megállapodások a Szállítóra nem kötelezőek, hacsak e megrendelések, valamint megállapodások írásban való visszaigazolása meg nem történt. A jelen általános szállítási és fizetési feltételek a Szállító és a Megrendelő valamennyi szerződésének elválaszthatatlan részét képezik abban az esetben is, ha erre a szerződő felek kifejezetten nem hivatkoznak.

Cégünk ÁFA mentes, így a weboldalon feltüntetett árak 0% ÁFA-t  tartalmaznak.

Elkészítési határidő, termékek tulajdonságai

Készleten nagyon kevés terméket tartunk, az esetek nagy többségében a megrendelt termékeket a megrendelés leadása után, a vételár beérkezését követően kezdjük el elkészíteni. Az elkészítési és szállítási határidő 2-4 hét, de ez akár több is lehet. Minden esetben érdeklődni kell az elérhetőségeinken, hogy van-e a megvásárolni kívánt termékből készleten, illetve ha nincs akkor mennyi idő alatt tudjuk elkészíteni. A weboldalon feltüntetett fotók, a képen látható termék színek, mintázatok és méretek tájékoztató jellegűek. A sablon termékek díszítése és szín árnyalata kissé eltérhet a fotón látottakhoz képest, illetve a méreteknél +- 10% eltérés lehetséges. Ha centiméterre pontos termékre van szükség azt kérjük előre jelezzék.

Ajánlat, rendelés visszaigazolás és tanácsadás

A Szállító ajánlatai nem kötelező erejű ajánlatok, amennyiben azok kötelező jellege nincs külön feltüntetve. A Megrendelő rendelései csak azok írásban történő megerősítése után kötelezik a Szállítót. Amennyiben a megrendelés leadásától számított 3 napon belül nem küldünk visszaigazoló e-mailt, az azt jelenti, hogy a termék elkészítését belátható időn belül nem tudjuk garantálni.

Szállítás és szállítási határidő

A Szállító mindent elkövet a megállapodott szállítási határidő betartásáért, a határidő azonban technikai okokból kifolyólag nem kötelező érvényű. Amennyiben a megadott szállítási határidő lejárna a Megrendelő köteles új, méltányos határidőt szabni. Abban az esetben ha a Szállító ezt az új határidőt sem tartja be, a Megrendelő jogosult mindennemű kár és egyéb igény nélkül a le nem szállított mennyiség erejéig a szerződéstől elállni. Ameddig a Megrendelő a Szállítóval kötött más szerződés alapján fizetési késedelemben van, a Szállító szállítási kötelezettsége írásbeli visszaigazolás ellenére sem kezdődik meg.

Teljesítés

A teljesítés helye a Szállító telephelye, ellenkező megállapodás hiányában. Amennyiben a Megrendelő és a Szállító leszállításban (telephely) állapodnak meg, úgy minden ár és feltétel lerakás nélkül értendő. Ebben az esetben a kárveszély a szállítási címre való megérkezéskor száll át a Megrendelőre. Amennyiben a kiszállított termékek lerakása 30 percen belül nem kezdődik meg, úgy a Szállító várakozási költséget számol fel.

Árak és fizetési feltételek cégek részére

Árlistáink visszavonásig érvényesek. Számlázás a napi érvényes árlista alapján történik. Átutalással történő fizetési megállapodás esetén a szállítólevélen átvett termékek kerülnek számlázásra. Partnereknél a fizetési határidő a számla kiállításának napjától értendő. A fizetést a Szállító számláján szereplő fizetési határidőn belül hiánytalanul kell teljesíteni. Több mint 8 napos fizetési késedelem esetén, a Megrendelő elveszíti esetleges következő szállításra vonatkozó korábbi kedvezményeit, fizetési kondíciója automatikusan készpénzre vált. A fizetési feltételek be nem tartása esetén a Megrendelő köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként fizetni. Abban az esetben, ha a Megrendelő az áru átvételét akár a Szállító, akár saját telephelyén elmulasztja, vagy hiányosan veszi át (aláírás vagy pecsét hiánya), úgy tudomásul veszi, hogy a Szállító az árudiszpozíció alapján az áru ellenértékét leszámlázza és jogosult a vételár maradéktalan követelésére.

Áru visszavétel és garancia

Kiszállított és átvett árut a Szállító nem köteles visszavenni. Sérülésmentes árut kivételes esetekben a vásárlástól számított 30 napon belül más termékre becserélünk - értékegyeztetéssel. Egyedi méretű és egyedi színű terméket visszavenni nem áll módunkban! A termékek természetes anyagból készülnek, így sérülékenyek! Amennyiben a termék a "Fontos" menüpont alatt található módon rendszeresen karban volt tartva, és rendeltetés szerű használat esetén kis mértékben megsérül, úgy 6 hónapon belül térítés mentesen vállaljuk a termék javítását! 6 hónapon túl vagy nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért nem vállalunk felelősséget!

Tulajdonjog

A leszállított áru tulajdonjoga a számla teljes kiegyenlítéséig a Szállítót illeti. A tulajdonjog akkor száll át a Megrendelőre, amikor az összes szállításból származó kötelezettségét a Szállító felé kiegyenlítette. Amennyiben átutalással kapott áruját a Megrendelő többszöri felszólítás után sem egyenlíti ki, a Szállító kintlévőség-behajtó cég útján eljár - szükség esetén kezdeményezi a nem fizető cég felszámolását!

 

A jelen általános szállítási és fizetési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok irányadóak.


Kényeztetésre, felfrissülésre vágyik? Kiemelt partnerünk a Masszázs Budapest, a kényeztető masszázsok birodalma!